Zawiesie jednorożne M150186

Zawiesie jednorożne M150186

  • L-hak przeznaczony jest do transportu kręgów o szerokości od 100 mm do 200 mm. Konstrukcja L-haka umożliwia podbieranie leżącego kręgu i obracanie go do pionu pod wpływem podnoszenia. Minimalna średnica wewnętrzna kręgu wynosi ∅325 mm

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Zakres szerokości kręgów [mm]

Minimalna średnica wew [mm]

Masa [kg]

80

40 - 80

125

1,3

Product Details

3506