Zawiesie do zestawów kołowych

Zawiesie do zestawów kołowych

  • Zawiesie służy do transportu zestawów kołowych

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Masa [kg]

1 500

44,0

Product Details

3524