Zawiesie do wałów M150023

Zawiesie do wałów M150023

  • Zawiesie wykonano w oparciu o projekt 21.877.0430

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Masa [kg]

100

4,0

Product Details

3526