Zawiesie do transportu blach okrągłych

Zawiesie do transportu blach okrągłych M-2013-061

  • Zawiesie służy do transportu sztywnych blach wygiętych w okrąg

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Długość robocza [mm]

Masa [kg]

600

3 700

110,0

Product Details

3538