Zawiesie do gniazda skrętu UR-840

Zawiesie do gniazda skrętu UR-840

  • Zawiesie przeznaczone jest do transportu gniazda skrętu

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Masa [kg]

50

5,0

Product Details

3548