Zawiesie chwytne do kształtowników

Zawiesie chwytne do kształtowników

  • Zawiesie służy do transportu kształtowników R/1-54

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Usługi [kg]

Do kształtowników

Masa [kg]

500

R/1-54

12,0

Product Details

3556