Zawiesie 21.877.0352

Zawiesie 21.877.0352

  • Zawiesie służy do transportu ładunków o kształcie dostosowanym do kształtu ramion nośnych

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Średnica chwytania [mm]

Masa [kg]

100

392,1

14,5

Product Details

3569