Zawiesie 4-cięgnowe z uchwytem poziomym do blach

Zawiesie 4-cięgnowe z uchwytem poziomym do blach

  • Zawiesie przeznaczone jest do podnoszenia blach o rozmiarach odpowiadającym rozstawom zawiesia. Element, na którym zawiesie jest podwieszane powinien być kompatybilny z ogniwem zbiorczym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Rozstaw [mm]

Masa [kg]

4 500

1150 x 1500 ÷ 2000

100,0

Product Details

3579