Zaczep zabezpieczający

Zaczep zabezpieczający

  • Zaczepy zabezpieczające wykonane są w oparciu o PN-EN 795 i służą do współpracy ze środkami ochrony indywidualnej osób. Zaczepy przeznaczone są do użytku przez jedną osobę, a ich zadaniem jest powstrzymywanie spadania. Zbudowane są z wygiętego pręta stalowego gatunku 18G2A. Zaczep nakładany jest na konstrukcję nośną o geometrii kominowej. Wytrzymałość konstrukcji nośnej musi być sprawdzona i wystarczająca do powstrzymania spadania. Za konstrukcję nośną na której montowany jest zaczep odpowiada użytkownik

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

TYP

Wymiary [mm]

K [°]

A

B

C

D

E

F

R

M-2010-066-A

80

80

770

30

1 400

1 530

30

25

M-2010-066-B

80

80

770

30

400

530

30

25

Product Details

3599